Utbildning Syn- och hörselinstruktör

Nästa utbildning startar HT- 2019.

Kursen omfattar sju veckors heltidsstudier, varav fyra på Hagabergs folkhögskola och tre veckors hemstudier där inläsning av litteratur, instuderingsfrågor och studiebesök ingår. Utbildningen vänder sig främst till personer inom kommunens verksamhet som har erfarenhet av arbete med äldre och/eller personer med funktionsnedsättning, samt genomgått vårdutbildning eller har motsvarande kunskaper. Syftet är att ge kursdeltagarna tillräckliga kunskaper för att kunna stödja personer med syn- och/eller hörselnedsättning till ett fungerande vardagsliv.

Studier förlagda på Hagaberg
Vecka 41, 42, 43 samt 47

Hemstudier
Vecka 44-46


Exempel ur utbildningsinnehållet:

 • Ögat och örats funktion
 • Bemötande
 • Metodik
 • Kartläggning av behov
 • Gerontologi
 • Aktiviteter i det dagliga livet
 • Information och kommunikation
 • Orientering och förflyttning
 • Hjälpmedel
 • Miljöåtgärder
 • Socialkunskap
 • Presentationsteknik
 • Administrativa rutiner

Utförlig beskrivning av kursinnehållet


VIKTIGT ATT VETA

Kursen är en uppdragsutbildning som innehåller både undervisning på folkhögskolan, distansstudier/praktik.

Kursavgift är 35 000 kr och då ingår:

 • Kursmaterial
 • För- och eftermiddagsfika samt lunch.
 • Studiebesök m.m.
 • Litteratur

För dig som önskar logi och helpension tillkommer en kostnad för:
Frukost, middag, logi på 12 000 kr. Upp till tio deltagare kan beredas plats vid varje kurs. Det finns möjlighet att bo på skolans internat under teoriveckorna, i enkelrum med egen dusch och toalett.


ANSÖKAN

Du söker till utbildningen via SchoolSoft. Klicka här för att söka till utbildningen

Kursen genomförs förutsatt att tillräckligt många anmäler sig.

Sista anmälningsdag är 31 Maj -19

Anmälan är bindande.