Förberedande rehab

Vår förberedande rehabkurs riktar sig till dig med en synnedsättning som förväntas framskrida.

Kursen ska rusta dig för en ny situation när din synnedsättning förändras. Här får du information, kunskap och möjligheter för att lättare anpassa dig till ett kommande skede. Målgruppen är personer med synskärpa 0.3 – 0,7 med ögondiagnos. Företrädesvis makuladegeneration och glaukom som förväntas progrediera. Kursen är kostnadsfri.


Syfte:

Att lättare anpassa sig till en ny situation med en progredierande synnedsättning.

Mål

 • Att få veta vilka möjligheter som finns 
 • Vad det kan innebära att leva med en synnedsättning.

Innehåll

 • Information om ögat och synen
 • Information om optik
 • Information om samhällets resurser (synskadebegrepp), information om syncentral, information om syn/hörsel instruktörer, föreningar, bostadsanpassning, färdtjänst. mm)
 • Information om kompensatoriska hjälpmedel
 • Påverkan i det dagliga livet ( känslomässiga reaktioner, påverkan i familjen, vilken hjälp finns
 • Fortsätta vardagslivet (mat, hushåll, vänner mm)
 • Rörelse och avslappning
 • Information från någon som har erfarenhet (förvärvad synskada)
 • Information om hjälpmedel