Hälsokurs

För dig som är intresserad av att prova olika sätt att förbättra din hälsa för ett sundare liv.
Positiv känsla – endorfinerna öka i kroppen – självkänslan ökar – vi mår bättre.

Syfte:
Att få inspiration och motivation för både inre och yttre balans i tillvaron.

Målsättning:

  • Att se möjligheter och våga prova nya aktiviteter.
  • Bli medveten om vilka aktiviteter som kan öka välbefinnandet.
  • Få information om aktiviteter som går att fortsätta med hemma.
  • Tips på hur man kan stimulera och använda andra sinnen.
  • Få kunskap om kostens betydelse.
  • Gruppkänsla.