Hälsokurs

För dig som är intresserad av att prova olika sätt att förbättra din hälsa för ett sundare liv.
Positiv känsla – endorfinerna öka i kroppen – självkänslan ökar – vi mår bättre.

 

Syfte:
Att få inspiration och motivation för både inre och yttre balans i tillvaron.

 

Målsättning:

Att se möjligheter och våga prova nya aktiviteter

Bli medveten om vilka aktiviteter som kan öka välbefinnandet

Få information om aktiviteter som går att fortsätta med hemma

Tips på hur man kan stimulera och använda andra sinnen

Få kunskap om kostens betydelse

Gruppkänsla