Kurs för närstående

äldre man och kvinna som omfamnar varandra

Har du en synnedsättning och en närstående vill hjälpa till att underlätta vardagen för dig?

Närstående kan vara maka/make, barn, barnbarn, syskon, god vän eller vem som helst som du tycker ska få ta del av kunskap och information.

Kursen ger er tillsammans möjligheter att göra tillvaron enklare och öka förståelsen för situationen.


Ur kursinnehållet:

  • Information om synskador
  • Samtal kring den förändrade livssituationen
  • Bemötande
  • Ledsagning
  • Samhällets resurser
  • Råd och tips i vardagen
  • Tekniska och förstorande hjälpmedel

Kursen omfattar tre dagar med helpension på vårt boende. Kostnad för anhörig är 450 kronor.