Se dåligt – Må bra

Se Dåligt – Må Bra är vår kostnadsfria kurs i tre delar. Här ingår kost och logi. Det är också denna kurs vi rekommenderar att du börjar med. Här får du bland annat information om samhällets resurser och stöd samt hjälpmedel i din dagliga tillvaro. Du får samtidigt möjlighet att träna på färdigheter och praktiska sysslor som förenklar vardagen. Här möter du också kurskamrater som alla har en synnedsättning och erfarenheter att dela med sig av.

Efter Se Dåligt – Må Bra-kursen kan du fördjupa dig i någon av våra temakurser.

 


Se Dåligt – Må Bra, Del 1

Syfte
Att bli medveten om de nya behov man har och därigenom bli tryggare i sin vardagssituation.

Mål
Att genom den information som ges lättare förstå sin situation och kunna beskriva sina behov.

 


Se dåligt – Må bra, Del 2

Vid andra tillfället ni kommer på kurs ges en mer fördjupad information om de möjligheter som finns för att kunna leva ett gott liv med de nya förutsättningar man får med nedsatt syn.

Syfte
Att genom information och träning öka möjligheterna till ett oberoende och självständigt liv.

Mål
Att med ökade färdigheter och kunskap lättare kunna hantera och kommunicera sin situation.

 


Se dåligt – Må bra, Del 3

Tredje och sista delen i denna kurs är  inriktningen mer än tidigare fokuserad på information som kommer från myndigheter, evenemangsanordnare och externa intressenter som erbjuder nödvändig service.

Syfte
Att se sig själv i olika sammanhang och kunna se nya möjligheter.

Mål
Att ta ansvar för sin egen situation, äga makten över sitt liv, bli lösningsinriktad och kunna ställa rättmätiga krav.