Syn- och hörselinstruktör

Information om kursen kan du läsa här när nästa utbildningstillfälle blir aktuellt.