Syn- och hörselinstruktör

Nästa utbildning startar HT 2018.

Kursen omfattar sju veckors heltidsstudier, varav fyra på Hagabergs folkhögskola och tre veckors hemstudier där inläsning av litteratur, instuderingsfrågor och studiebesök ingår. Utbildningen vänder sig främst till personer inom kommunens verksamhet som har erfarenhet av arbete med äldre och/eller personer med funktionsnedsättning, samt genomgått vårdutbildning eller har motsvarande kunskaper.

Studier förlagda på Hagaberg
Vecka 45-47
Vecka 51

Hemstudier
Vecka 48-50

SYFTE

Syftet är att ge kursdeltagarna tillräckliga kunskaper för att kunna stödja personer med syn- och/eller hörselnedsättning till ett fungerande vardagsliv.

MÅLGRUPP

Personer i kommunal omsorgsverksamhet som har erfarenhet/utbildning av arbete med funktionsnedsatta. Vårdutbildning är meriterande.

BOENDE

Sex till tio deltagare kan beredas plats vid varje kurs. Det finns möjlighet att bo på skolans internat under teoriveckorna.

INNEHÅLL

Exempel ur utbildningsinnehållet:

 • Ögat och örats funktion
 • Bemötande
 • Metodik
 • Kartläggning av behov
 • Gerontologi
 • Aktiviteter i det dagliga livet
 • Information och kommunikation
 • Orientering och förflyttning
 • Hjälpmedel
 • Miljöåtgärder
 • Socialkunskap
 • Presentationsteknik
 • Administrativa rutiner

VIKTIGT ATT VETA

Kursen är en uppdragsutbildning som innehåller både undervisning på folkhögskolan, distansstudier/praktik.

Kursavgift är 35 000 kr och då ingår:

 • Kursmaterial
 • För- och eftermiddagsfika samt lunch.
 • Studiebesök m.m.
 • Litteratur

För dig som önskar logi och helpension tillkommer en kostnad för:
Frukost, middag, logi på 12 000 kr.

ANSÖKAN

Du söker till utbildningen genom ett digital formulär via SchoolSoft.

Klicka här för att söka till utbildningen

Sista anmälningsdag är 8 juni 2018

Kursen genomförs förutsatt att tillräckligt många anmäler sig.
Vi tar emot mellan 6 och 10 deltagare.
Anmälan är bindande.

För ytterligare information om kursen, kurstider och kostnad kontakta oss per telefon eller e-post

Telefon: 08-550 910 50
E-post: synkurs@hagaberg.org