Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.
Jag förstår

Se dåligt Må bra

Vår kostnadsfria kurs i tre delar. Här ingår kost och logi. Det är också denna kurs vi rekommenderar att du börjar med.

Här får du bland annat information om samhällets resurser och stöd samt hjälpmedel i din dagliga tillvaro. Du får samtidigt möjlighet att träna på färdigheter och praktiska sysslor som förenklar vardagen. Här möter du också kurskamrater som alla har en synnedsättning och erfarenheter att dela med sig av.

Efter den här kursen kan du fördjupa dig i någon av våra temakurser.

 


Se dåligt Må bra – 1

Syfte

Att bli medveten om de nya behov man har och därigenom bli tryggare i sin vardagssituation.

Mål

Att genom den information som ges lättare förstå sin situation och kunna beskriva sina behov.

Se dåligt Må bra – 2

Vid andra tillfället ni kommer på kurs ges en mer fördjupad information om de möjligheter som finns för att kunna leva ett gott liv med de nya förutsättningar man får med nedsatt syn.

Syfte

Att genom information och träning öka möjligheterna till ett oberoende och självständigt liv.

Mål

Att med ökade färdigheter och kunskap lättare kunna hantera och kommunicera sin situation.

Se dåligt Må bra – 3

Tredje och sista delen i denna kurs är  inriktningen mer än tidigare fokuserad på information som kommer från myndigheter, evenemangsanordnare och externa intressenter som erbjuder nödvändig service.

Syfte

Att se sig själv i olika sammanhang och kunna se nya möjligheter.

Mål

Att ta ansvar för sin egen situation, äga makten över sitt liv, bli lösningsinriktad och kunna ställa rättmätiga krav.